ВходКонкурси за ученициПубликувано на: 21.11.2013

Участията в конкурси и състезания са чудесен начин за обогатяване на автобиографията, особено докато сме още в училище. Те разкриват разностранни интереси, инициативност, любознателност и готовност за полагане на допълнителни усилия при постигане на целите ни.

 

Ето няколко конкурса за ученици, които подбрахме и в които може да участвате до края на годината:

 

Конкурс за писане на есе на английски за гимназисти

 

Организатор: Yes Alumni Bulgaria

Краен срок: 1 декември, 2013

Изпрати на: yesalumnibg@gmail.com

 

Темите на есетата са следните:

 

What unites people and what separates them?

Pros and cons of interacting with people from different backgrounds.

 

Дължината на есето трябва да е между 750 и 1000 думи и да бъде изпратено във формат MS Word или pdf. Авторите на най-добрите есета ще получат награди и сертификати за участие.

 

Конкурс за комикси на тема „ Демокрацията и човешките права в училище”

 

Организатор: Съвета на Европа

Краен срок: 24 декември 2013 г.

Изпрати на: comicstrip.competition@coe.int


Обичате ли да участвате в училищни дискусии? Всички ли са поравно приети във вашето училище? Дали всички ученици са третирани като равни ? По какъв начин са представени теми като правата на човека и другите социални проблеми в училищния живот? Какво означава за вас понятието обучение в демокрация и права на човека образование?

 

Създайте комикс, който да разглежда тези проблеми. Комиксът трябва да е на английски, френски или немски и да разказва история в не повече от 8 кадъра на една страница. Файлът трябва да се изпрати в pdf формат и да не надвишава 1 мегабайт. В допълнение учениците трябва да представят кратко обяснение на идеята си, заедно с името си, имейл, телефонен номер и информация за училището, в което учат.

 

Печелившите проекти ще получат голяма медийна популярност и излъчване в интернет сайтовете на европейските институции, на Съвета на Европа и партньорските мрежи. Десетте най-добри материала ще бъдат удостоени за принос в развитието на съвременно образование по гражданство и човешки права и ще бъдат включени в един или няколко късометражни филми / анимация, която ще станат част от обучителната програма по темата.

 

Национален конкурс по народно приложнo изкуство “От Коледа до Васильовден” за ученици от 7 до 18 г.

 

Организатор: Министерството на образованието и науката и Националният дворец на децата

Краен срок: 30 ноември 2013

Адрес за изпращане на творбите: Гр. София – 1309, бул. Ал. Стамболийски № 191, Национален дворец на децата, ст. 420

 

Конкурсът се провежда всяка година и има за цел да съхрани и популяризира българските народни обичаи, да стимулира интереса на участниците към богатото наследство на народното приложно изкуство.

Трите направления на конкурса са:

 

Етнография

 

Слово – автентични разкази за живи и днес народни обичай от Коледа до Васильовден, предания, легенди /до три печатни страници/.

 

Народно приложно изкуство в раздели „Керамика”, „Декоративни пана и тъкани” и „Апотропейни предмети” (кукли: коледари и сурвакари; сурвакници, обредно коледно дърво; коледарски геги, китки, калпаци, торбички, венци; обредни хлябове и обредни кърпи.)

 

Изобразително изкуство – творбите 35/50, изпълнени с живописна, графична или смесена техника, трябва да бъдат тематично свързани с народните обичай от Коледа до Васильовден.

 

Литературно творчество – на тема: „Коледа е, стават чудеса” за приказка, стихотворение, разказ, есе. Целта е темата да стимулира фантазията на участниците и да ги подтикне да изразят своята представа за щастието.

 

Всяка творба трябва да е съпътствана от следната информация: трите имена на участника, клас и възраст, училище, извънучилищно звено, ръководител, точен адрес и телефон.

 

 

Национален конкурс за есе по гражданско образование на тема: "Хората - еднакви и различни" за ученици от 5 до 12 клас.

 

Организатор: Министерството на образованието и науката и Националният дворец на децата

Краен срок: 30 ноември, 2013

Адрес за изпращане на творбите: Гр. София – 1309, бул. Ал. Стамболийски № 191, Национален дворец на децата, ст. 408

 

Есето може да обхваща следните тематични области:

 

Животът като основна ценност.

Права на детето.

Грижа за и защита на детето.

Детето в света на възрастните.

Семейството – права и отговорности.

Обществото, в което живея.

Деца в риск

Моите връстници по света.

Децата – еднакви и различни (пол и раса, религия и култура, възгледи, националност, социален произход).

Европа – нашият общ дом.

 

Дължината на есето трябва да бъде до три стандартни машинописни страници и да е представено в два екземпляра. То ще бъде оценявано на база неговата последователност и логичност, представяне на лична позиция, умения за аргументиране и оригиналност.

 

Конкурсните работи се придружават с информация за: трите имена на участника; клас, възраст; училище, извънучилищно звено; пълен и точен адрес; телефон за контакти. По желание авторите могат да изпратят фотография, рисунка  или колаж, отговарящи на темата на разработката.

 

 УСПЕХ! Пишете ни ако сте кандидатствали за някой от конкурсите!